YMCHWIL A MEWNWELEDIADAU

Deall Cymhellion ac Anghenion Pobl Ifanc yng Nghymru

English Cymraeg

Er mwyn helpu i feithrin dealltwriaeth ynghylch cymhellion ac anghenion pobl ifanc yng Nghymru yn y byd ar ôl y pandemig, comisiynwyd StreetGames gan Chwaraeon Cymru ym mis Chwefror 2022 i gynnal prosiect ymchwil dau gam.

Roedd Cam Un y prosiect yn cynnwys ymchwil ddesg, a oedd yn canolbwyntio ar adolygu nifer o adroddiadau mewnwelediad allweddol a gyhoeddwyd rhwng 2019 a 2022 a nodwyd mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru. Cwblhawyd Cam Un y prosiect ym mis Ebrill 2022.

Cynhaliwyd Cam Dau yr astudiaeth hon rhwng Gorffennaf a Medi 2022, ac roedd yn cynnwys datblygu a chefnogi tri grŵp o bobl ifanc i weithredu fel Ymchwilwyr Cymheiriaid, a archwiliodd ganfyddiadau allweddol adolygiad desg Cam Un gyda’u cymheiriaid, i ddeall a oedd y canfyddiadau hyn yn adlewyrchu barn pobl ifanc sy’n byw mewn tair cymuned wahanol yng Ngwent.

Subscribe to our newsletter

Stay in touch with our work, unlock your fundraising potential and discover how we change lives!

"*" indicates required fields

Yes, I would like to subscribe to the StreetGames newsletter*