Cymunedau iachach, mwy diogel a mwy llwyddiannus drwy chwaraeon.

Ein cenhadaeth yw trawsnewid bywydau pobl ifanc sy’n byw mewn cymunedau incwm isel nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol trwy chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

English Cymraeg

Yn darparu cynigion chwaraeon a gweithgarwch corfforol hygyrch a deniadol ar gyfer pobl ifanc

Rydyn ni’n credu mai hawl, nid braint, yw mynediad at chwaraeon a’r manteision sydd i hynny. Fodd bynnag, yn rhy aml o lawer, mae’r cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cael eu magu mewn cymunedau ag incwm isel nad ydyn nhw’n cael eu gwasanaethu’n ddigonol yn gyfyngedig neu ddim ar gael o gwbl.

I bontio’r bwlch hwn o ran cyfleoedd, rydyn ni’n gweithio’n agos ag aelodau o’n rhwydwaith a’n partneriaid i ddatgloi’r llu o fanteision y gall gweithgarwch corfforol eu cynnig i blant a phobl ifanc sy’n byw mewn cymunedau nad ydyn nhw’n cael eu gwasanaethu’n ddigonol.

Archwilio ein hymchwil a’n mewnwelediadau

Darllenwch ein hadroddiadau ymchwil a mewnwelediadau ynghylch yr hyn sy’n gwneud Chwaraeon ar Garreg y Drws yn ddull gweithredu effeithiol, a sut mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc.

Research & Insights Item
14 March 2024

StreetGames Balanced Scorecard 2023

This scorecard includes a set of key performance indicators highlighting the progress towards StreetGames' long term goals.

Research & Insights Item
21 December 2023

The Together Fund

Read about how Sport England Together Fund investment, supports LTOs in offering diverse sports activities to young people from lower socio-economic groups under the #Inspiration campaign.

Research & Insights Item
7 December 2023

Activity Levels and Affluence in England and Wales – 2023

This infographic summarises data on activity levels and affluence from the recently published Sport England ‘Active Lives Children and Young People Survey’ 2022/23 and the School Sport Survey in Wales.

Y meddyliau a’r newyddion diweddaraf gan StreetGames

Os hoffech chi wybod beth sy’n digwydd yn StreetGames, beth am ddarllen ein newyddion a’n herthyglau blog diweddaraf?

Post
16 April 2024

StreetGames & Laureus Sport for Good Training & Development Series 2024

StreetGames are delighted to be working in partnership with Laureus Sport for Good to support and develop community organisations in Hounslow, Haringey and Barking.

Post
2 April 2024

England Squash announces new partnership with StreetGames

England Squash has announced a new partnership with StreetGames on an initiative that will create more squash opportunities for young people in some of the most underserved communities in Birmingham.

Post
13 March 2024

Play Their Way backs Youth Social Prescribing to tackle mental health crisis through child-first coaching

Read about the Social Prescribing Day campaign by Play Their Way and the Children's Coaching Collaborative.

Subscribe to our newsletter

Stay in touch with our work, unlock your fundraising potential and discover how we change lives!

"*" indicates required fields

Yes, I would like to subscribe to the StreetGames newsletter*