Ymchwil a Mewnwelediadau

Edrychwch ar ein hymchwil a’n mewnwelediadau a chysylltu â ni os ydych chi eisiau siarad â ni am yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

English Cymraeg

Ein hymrwymiad i ddysgu

Yn StreetGames, rydym wedi ymrwymo i ddysgu beth sy’n gweithio o ran cefnogi plant a phobl ifanc mewn cymunedau sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol i’w denu i chwaraeon a gweithgarwch corfforol, ac i archwilio’r ffyrdd y gall chwaraeon helpu i wneud pobl ifanc a’u cymunedau’n iachach, yn fwy diogel ac yn fwy llwyddiannus.

Mae ein Tîm Gwybodaeth a Mewnwelediadau yn tynnu ynghyd brofiad bywyd pobl ifanc gydag arbenigwyr o feysydd arweinyddiaeth chwaraeon, y byd academaidd a’r maes llunio polisi i ddatblygu arfer gorau a dysgu mwy am sut y gall chwaraeon gryfhau cymunedau lleol a mynd i’r afael â heriau cymdeithasol ehangach.

Ymchwil a mewnwelediadau diweddaraf

All Research & Insights Clear filter () Filter
Apply
Research & Insights Item
14 March 2024

StreetGames Balanced Scorecard 2023

This scorecard includes a set of key performance indicators highlighting the progress towards StreetGames' long term goals.

Research & Insights Item
21 December 2023

The Together Fund

Read about how Sport England Together Fund investment, supports LTOs in offering diverse sports activities to young people from lower socio-economic groups under the #Inspiration campaign.

Research & Insights Item
7 December 2023

Activity Levels and Affluence in England and Wales – 2023

This infographic summarises data on activity levels and affluence from the recently published Sport England ‘Active Lives Children and Young People Survey’ 2022/23 and the School Sport Survey in Wales.

Research & Insights Item
10 October 2023

The StreetGames Network Survey 2023

This document presents a summary of the key findings obtained from the StreetGames Network Survey 2023.

Research & Insights Item
10 October 2023

The Birmingham Community Paddle Sports Project

The Birmingham Community Paddle Sport hubs are an innovation driven by Olympic canoeist Andy Train and supported by British Canoeing in partnership with the Canal & River Trust and StreetGames. The project attempts to reach into the most underserved communities, increase access and encourage participation in paddle sport across Birmingham’s canal network.

Research & Insights Item
27 September 2023

1,000 Young Voices Research

Learn more about our 1,000 Young Voices Research and the seven youth segments created from the findings.

Subscribe to our newsletter

Stay in touch with our work, unlock your fundraising potential and discover how we change lives!

"*" indicates required fields

Yes, I would like to subscribe to the StreetGames newsletter*