Ymchwil a Mewnwelediadau

Edrychwch ar ein hymchwil a’n mewnwelediadau a chysylltu â ni os ydych chi eisiau siarad â ni am yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

English Cymraeg

Ein hymrwymiad i ddysgu

Yn StreetGames, rydym wedi ymrwymo i ddysgu beth sy’n gweithio o ran cefnogi plant a phobl ifanc mewn cymunedau sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol i’w denu i chwaraeon a gweithgarwch corfforol, ac i archwilio’r ffyrdd y gall chwaraeon helpu i wneud pobl ifanc a’u cymunedau’n iachach, yn fwy diogel ac yn fwy llwyddiannus.

Mae ein Tîm Gwybodaeth a Mewnwelediadau yn tynnu ynghyd brofiad bywyd pobl ifanc gydag arbenigwyr o feysydd arweinyddiaeth chwaraeon, y byd academaidd a’r maes llunio polisi i ddatblygu arfer gorau a dysgu mwy am sut y gall chwaraeon gryfhau cymunedau lleol a mynd i’r afael â heriau cymdeithasol ehangach.

Ymchwil a mewnwelediadau diweddaraf

All Research & Insights Clear filter () Filter
Apply
Research & Insights Item
1 July 2024

Making Referrals

Guidance & Toolkit To Support Locally Trusted Organisations

Research & Insights Item
31 May 2024

ARDAL Peer Research – One Year On

This report checks in with five ARDAL-supported social impact projects, one year on from the Peer Researchers' Dragon’s Den pitches, to see how they have impacted the communities in which the young people live.

Research & Insights Item
29 May 2024

Inspiration Campaign Annual Report 2023

This report details how our Inspiration campaign connected young people to major sporting events throughout 2023.

Research & Insights Item
16 May 2024

Lewisham Housing Directorate Doorstep Sport Project – Interim Report

Since September 2023, StreetGames have been working with Lewisham Housing Directorate to deliver a Doorstep Sport programme for the young people living on the Crossfield Estate in Deptford.

Research & Insights Item
2 May 2024

Learning from the Family Engagement Project

This report draws together the insight gathered by StreetGames and community organisations about the achievements of projects that have taken part in the Family Engagement Project.

Research & Insights Item
29 April 2024

Activity Levels and Affluence in England and Wales – 2023

This infographic summarises data on activity levels and affluence from the recently published Sport England ‘Active Lives Children and Young People Survey’ 2022/23 and the School Sport Survey in Wales.

Subscribe to our newsletter

Stay in touch with our work, unlock your fundraising potential and discover how we change lives!

"*" indicates required fields

Yes, I would like to subscribe to the StreetGames newsletter*